Skip to main content

Summer 21 Grand Prix Event 5 Results : 10k TT

PlaceFirst NameSurnameAge CategoryTimeFirst NameSurnameAge CategoryTimePoints
1BarryDaviemalev4000:37:44BarryDaviemalev4000:37:4450
2AlanMurraymalev4000:39:10AlanMurraymalev4000:39:1049
3SteveAdammalev5000:42:11SteveAdammalev5000:42:1148
4=RossHuntermalejunior00:44:53JohnFulhammalev4000:44:5347
4=JohnFulhammalev4000:44:53RossHuntermalejunior00:44:5347
6DerekHuntermalev5000:46:27DerekHuntermalev5000:46:2745
7JoyGudginfemalev5000:46:59KevinSpowartmalev4000:48:2644
8AlisonMurrayfemalev4000:47:38GordonSomervillemalev6000:48:5443
9CharlotteBriggsfemalesenior00:48:06NiallPattersonmalev5000:50:3542
10KevinSpowartmalev4000:48:26BrianMillermalev4000:52:1641
11GordonSomerville malev6000:48:54JohnHyndmalev6000:52:2740
12SarahMarshallfemalesenior00:49:11CliveCablemalev7001:01:4939
13GailMurdochfemalev5000:49:20PhilSmithardmalev7001:10:5038
14Sarah Wellcoatfemalesenior00:49:38BillFairleymalev7001:16:0637
15Kathryn Fairfield femalev4000:49:59
16NiallPatterson malev5000:50:35JoyGudginfemalev5000:46:5950
17BrianMillermalev4000:52:16AlisonMurrayfemalev4000:47:3849
18JohnHyndmalev6000:52:27CharlotteBriggsfemalesenior00:48:0648
19JulietteLeefemalev5000:52:35SarahMarshallfemalesenior00:49:1147
20JaneAndersonfemalev5000:53:30GailMurdochfemalev5000:49:2046
21SueWalkerfemalev5000:53:44SarahWellcoatfemalesenior00:49:3845
22KerryHunterfemalesenior00:55:26KathrynFairfieldfemalev4000:49:5944
23KarenHunterfemalev4001:01:35JulietteLeefemalev5000:52:3544
24CliveCablemalev7001:01:49JaneAndersonfemalev5000:53:3042
25JenniferSmithfemalev5001:07:33SueWalkerfemalev5000:53:4441
26PhilSmithardmalev7001:10:50KerryHunterfemalesenior00:55:2640
27BillFairleymalev7001:16:06KarenHunterfemalev4001:01:3539
JenniferSmithfemalev5001:07:3338