Skip to main content

Winter Grand Prix Event 1 Results : Hill Race 4 - Lomond Hill Race

PlaceFirst NameSurnameAge CategoryTimePoints
Overall
1BarryDaviemalev4000:33:45
2StevenKingmalev4000:34:47
3KevinDaviemalev4000:35:12
4JonathanMillarmalesenior00:39:00
5PaulWoodlandmalev4000:40:05
6MichelleBestfemalev4000:42:11
7SamanthaLairdfemalesenior00:42:30
8Frances Beattie femalesenior00:50:42
9ZuleikaBrettfemalev4000:55:15
10Debbie Miller femalesenior00:55:49
11NiallPattersonmalev5000:55:52
12PhilSmithardmalev7000:56:02
13LesleyReynoldsfemalev5001:00:48
14IsobelBurnettfemalev6001:02:11
15StephenGreermalev6001:05:03
16BillFairleymalev7001:24:51
MEN
1BarryDaviemalev4000:33:4550
2StevenKingmalev4000:34:4749
3KevinDaviemalev4000:35:1248
4JonathanMillarmalesenior00:39:0047
5PaulWoodlandmalev4000:40:0546
6NiallPattersonmalev5000:55:5245
7PhilSmithardmalev7000:56:0244
8StephenGreermalev6001:05:0343
9BillFairleymalev7001:24:5142
WOMEN
1MichelleBestfemalev4000:42:1150
2SamanthaLairdfemalesenior00:42:3049
3Frances Beattie femalesenior00:50:4248
4ZuleikaBrettfemalev4000:55:1547
5Debbie Miller femalesenior00:55:4946
6LesleyReynoldsfemalev5001:00:4845
7IsobelBurnettfemalev6001:02:1144