Skip to main content

XC/Trail Grand Prix Event 3 Results : Race 3 - Balgownie

PlaceFirst NameSurnameAge CategoryTime
1BarryDaviemalev4000:24:55
2StevenKingmalev4000:25:31
3PaulWoodlandmalev4000:25:43
4FraserThompsonmalesenior00:26:14
5BenHopkin (S)malev4000:26:23
6JamieHartemalesenior00:27:07
7NicoleJacksonfemalesenior00:27:20
8AlanMurray (S)malev4000:27:44
9AlastairNelsonmalev4000:28:14
10JohnFulhammalev4000:28:38
11KennyFairfield (S)malev4000:28:42
12BrianMillermalev4000:29:23
13RossHuntermalejunior00:29:47
14ClaireCuddihyfemalesenior00:30:16
15DerekHuntermalev4000:30:42
16GordonSomervillemalev6000:31:00
17NiallFoleymalev4000:31:05
18MichaelBissetmalev4000:31:20
19StuartKingmalev5000:32:11
20SarahWellcoat (S)femalesenior00:32:45
21NeilAndersonmalev4000:32:56
22KieranMorgan (S)malev6000:33:17
23IsobelBurnett (S)femalev6000:33:35
24AlisonMurrayfemalev4000:33:50
25PaddyOvermalesenior00:34:11
26KathrynFairfieldfemalev4000:34:27
27DebbieMillerfemalesenior00:34:44
28FrancesBeattiefemalesenior00:35:03
29KerryHunterfemalesenior00:35:25
30Jennifer Smith (S)femalev5000:36:29
31GailBeveridgefemalev5000:37:02
32ZuleikaBrett (S)femalev4000:37:14
33Allan Macaulay (S)malev6000:37:37
34GailMurdochfemalev5000:37:56
35StephenGreermalev6000:39:09
36SamanthaLaird (S)femalesenior00:39:17
37PhilSmithard (S)malev7000:39:28
38SueWalker (S)femalev5000:40:52
39KarenForsyth (S)femalesenior00:41:14
40KarlZaczekmalev5000:41:50
41CliveCablemalev7000:43:19
42BillFairley (S)malev7000:55:53
(S) indicates Solo (individual) run