Skip to main content

XC/Trail Grand Prix Event 4 Results : Race 4 - Battle of Inverkeithing

PlaceFirst NameSurnameAge CategoryTime
1BarryDaviemalev4000:22:56
2StevenKingmalev4000:23:07
3FraserThompsonmalesenior00:23:35
4JonathanMillermalesenior00:24:09
5PaulWoodlandmalev4000:24:21
6AlanMurraymalev4000:24:32
7NicoleJacksonfemalesenior00:25:09
8JamieHartemalesenior00:25:20
9JohnFulhammalev4000:25:45
10AngelaSandilandsfemalev4000:26:23
11KevinSpowartmalev4000:27:23
12Samantha Laird (S)femalesenior00:28:18
13MichaelBissetmalev4000:28:19
14SarahWellcoatfemalesenior00:28:41
15BrianMiller (S)malev4000:28:41
16GordonSomervillemalev6000:29:05
17NeilAndersonmalev4000:29:51
18PaddyOvermalesenior00:30:35
19StuartKingmalev5000:30:35
20Alison Murrayfemalev4000:30:42
21IsobelBurnett (S)femalev6000:30:50
22Gail Murdochfemalev5000:32:01
23JohnHyndmalev6000:32:20
24KieranMorgan (S)malev6000:32:23
25FrancesBeattiefemalesenior00:32:39
26JenniferSmith (S)femalev5000:33:00
27DebbieMillerfemalesenior00:33:07
28StephenGreermalev6000:33:42
29PhilSmithard (S)malev7000:34:12
30ZuleikaBrett (S)femalev4000:34:29
31GailBeveridge (S)femalev5000:34:47
32AllanMacaulay (S)malev6000:35:57
33Kerry Hunterfemalesenior00:36:58
34SueWalker (S)femalev5000:37:03
35Karen Forsyth (S)femalesenior00:39:37
36CliveCablemalev7000:40:07
37BillFairley (S)malev7000:47:41
(S) indicates Solo (individual) run