Skip to main content

XC/Trail Grand Prix Event 5 Results : Race 5 - Festive Forest

PlaceFirst NameSurnameAge CategoryTime
1BarryDaviemalev4000:43:09
2StevenKingmalev4000:44:37
3FraserThompsonmalesenior00:44:50
4PaulWoodlandmalev4000:45:22
5JonathanMillarmalesenior00:45:59
6BenHopkinmalev4000:46:04
7NeilMcluremalev5000:46:22
8AlanMurraymalev4000:47:03
9KevinDaviemalev4000:48:04
10NicoleJacksonfemalesenior00:48:09
11JamieHarte (S)malesenior00:48:52
12PeterSimpsonmalev6000:49:19
13JohnFulhammalev4000:50:44
14BrianMillermalev4000:53:16
15RossHuntermalejunior00:53:57
16RoryGreigmalesenior00:54:05
17SamanthaLairdfemalesenior00:54:14
18NiallFoleymalev4000:55:40
19JohnHynd (S)malev6000:55:44
20DerekHuntermalev4000:56:09
21AllanBranniganmalev5000:57:15
22SarahWellcoat (S)femalesenior00:57:33
23Gordon Somerville (S)malev6000:57:38
24NeilAndersonmalev4000:57:41
25KieranMorgan (S)malev6000:59:26
26GailMurdochfemalev5000:59:47
27AlisonMurrayfemalev4001:00:09
28JenniferSmith (S) femalev5001:02:05
29DavidGreigmalev5001:02:35
30=IsobelBurnett (S)femalev6001:02:58
30=KarlZaczekmalev5001:02:58
32AllanMacaulay (S)malev6001:02:59
33FrancesBeattiefemalesenior01:03:24
34KathrynFairfieldfemalev4001:03:39
35LesleyReynolds (S)femalev5001:05:11
36=GailBeveridgefemalev5001:06:07
36=ZuleikaBrettfemalesenior01:06:07
38PhilSmithard (S)malev7001:07:01
39KerryHunter (S)femalesenior01:09:14
40EllieZaczekfemalejunior01:09:58
41StephenGreermalev6001:13:30
42CliveCablemalev7001:15:45
43KarenForsyth (S)femalesenior01:18:41
44BillFairley (S)malev7001:21:47
45FionaRennie (S)femalev5001:23:59
46=GillianMcCracken (S)femalev5001:24:02
46=PaulineWalker (S)femalev5001:24:02
46=SueWalker (S)femalev5001:24:02
(S) indicates Solo (individual) run